Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснює постійний санітарно-гігієнічний моніторинг стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон об’єктів промислового, сільськогосподарського та комунального призначення, в межах житлової забудови, в зоні впливу вуличних магістралей.

Упродовж 6-ти місяців 2024 року, відповідно до Плану моніторингових досліджень на 2024 рік, Центром досліджено 3150 проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин (діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, формальдегіду, вуглецю оксиду, аміаку, бензину, бензолу, толуолу, ксилолу, пилу).

За результатами досліджень у 70 (2,22 %) пробах виявлено перевищення гранично допустимих максимально разових концентрацій формальдегіду (максимальна концентрація склала 0,4 мг/м3, що перевищує ГДК в 1,14 рази), оксиду вуглецю (максимальна концентрація – 7,0 мг/м3, що перевищує ГДК в 1,4 рази),  бензину (максимальна концентрація – 7,0 м 3 , що перевищує ГДК в 1,4 рази) та пилу (максимальна концентрація 2,15 мг/м 3, що також перевищує ГДК в 4,3 рази).

Слід зазначити, що перевищення вмісту забруднюючих речовин у атмосферному повітрі виявлені тільки в зоні впливу автошляхів  у Черкасах та пилу в Умані 24-25 квітня 2024 року.

Моніторингові дослідження якості атмосферного повітря в області продовжуються.