За попередніми підсумками, у 2019 році на Черкащині функціонувало 9175 підприємств малого бізнесу, з них 87% – це мікропідприємства. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності склала 94,5%, повідомляє Головне управління статистики в Черкаській області.

У структурі малого бізнесу Черкащини найбільша питома вага діючих підприємств припадає на дві сфери економічної діяльності: сільське, лісове та рибне господарство, оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (приблизно по 23%).

Майже кожен третій працівник підприємств області був зайнятий у сфері малого бізнесу. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становила  понад 44 тисячі осіб, половина з яких працювали на мікропідприємствах.

За видами економічної діяльності чверть зайнятих працівників малих підприємств була задіяна в сільському, лісовому та рибному господарстві, п’ята частина – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 18,5%  – у промисловості.

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізації підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області склала 21%. Ними було реалізовано продукції, товарів, надано послуг на 42203 млн грн, що майже на 7% більше ніж у 2018 році. Понад третину цього обсягу реалізовано мікропідприємствами.

Традиційно найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств (44%) дає сфера оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Фінансовим результатом до оподаткування малих підприємств були прибутки в сумі 1848,6 млн грн (на 11% менше ніж за 2018 рік), із них у мікропідприємств – 629 млн грн прибутків.

Найбільш прибутковою була діяльність малих підприємств у сфері сільського, лісового та рибного господарства – 955 млн грн прибутків (на 45% менше ніж за попередній рік).