Відповідно до підписаної Угоди про наукову співпрацю між Державною установою «Інститут еволюційної екології НАН України» та Черкаським державним технологічним університетом, студенти-екологи групи ЕК-73 здійснили виїзд до приміської рекреаційної зони «Соснівка-Дахнівка» згідно з планом проведення загально-екологічної практики.

Про це повідомляє офіційний сайт ЧДТУ.

Метою експедиційного виїзду було здійснення геоботанічних описів борових, широколистяних, лучних екосистем, застосування екоіндикації як методу оцінки навколишнього природного середовища у межах рекреаційної зони «Соснівка-Дахнівка».

Керували практикою старший викладач кафедри екології ЧДТУ Надія Корнелюк, науковий співробітник ДУ «ІЕЕ НАН України», кандидат географічних наук Сергій Конякін, студентка-магістр Ратушна Наталія.

Під час проведення геоботанічних описів студенти-екологи фіксували абсолютні відмітки рельєфу, крутизну схилу, деревний, чагарниковий та трав’янистий. Абсолютні відмітки рельєфу, географічні координати вікових дерев QuercusroburL. та PinussylvestrisL. встановлювали за допомогою GPS (похибка 1-2 м).

Природоохоронці мали змогу визначити різні види епіфітних лишайників (Everniaprunastri, Anaptychiaciliaris, Parmeliasulcata, Xanthoriaparietina, Physciastellarisтощо), оцінити відносну чисельність епіфітних лишайників та виявити індикаторні види, застосовуючи методи лінійних перетинів, Браун-Бланке та метод рамки. В межах впровадження магістерського дослідження щодо вивчення антропогенних чинників зменшення біорізноманіття Наталія Ратушна на прикладі Дахнівського лісництва ознайомила студентів із особливості адаптивної стратегії карантинного виду Ambrosia аrtemisiifoliaL. в міських екотопах Черкас.

На території Дахнівського лісництва Черкаського лісового господарства студенти ЧДТУ вивчили особливості функціонування, структуру, трофічні зв’язки популяції мурашника, а також розробили схему мурашників.