Держава надає підтримку учасникам бойових дій для отримання професійно-технічної та вищої освіти. Аби у подальшому вони могли знайти роботу за фахом. Цього року до Черкаського державного технологічного університету, який є одним із провідних технічних навчальних закладів Черкащини, надійшло 34 заяви на вступ від осіб, які брали участь в АТО.

Більшість учасників бойових дій обрала заочну форму навчання. Адже у багатьох з них вже є родини і робота. Найпопулярнішими серед вступників є спеціальності інженерного спрямування.

Нагадаємо, питання підвищення конкурентоспроможності на ринку праці актуальне для багатьох людей. Служба зайнятості пропонує деякій категорії громадянам, крім зареєстрованим безробітним, отримати ваучер на навчання, який допоможе опанувати іншу професію або спеціальність, удосконалити знання та вміння. 07.10.2015 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №779 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013р. №207», якою внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці щодо можливості реалізувати право деяких категорій громадян, зазначених в частині першій статті 30 Закону України «Про зайнятість населення», на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця, на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Право на це мають:

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Ваучер видається одноразово. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратний розмір визначеного законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення про видачу ваучера. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа або роботодавець може оплатити різницю.

Не мають права на отримання ваучера:

особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
особи, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
зареєстровані безробітні.
Навчання можуть здійснювати професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають відповідні ліцензії на надання освітніх послуг та які в установленому порядку пройшли процедуру атестації чи акредитації. Вступає особа на навчання до навчального закладу на підставі ваучера на загальних підставах.