Головне управління статистики в Черкаській області порахувало, що у 2017р. здійсненням наукових досліджень і розробок (далі − НДР) в області займались 20 підприємств. Загальний обсяг витрат на виконання НДР власними силами підприємств становив 97,4 млн.грн. Основним джерелом фінансування наукових розробок в регіоні були кошти вітчизняних та іноземних інвесторів (81,3% загальних асигнувань). Частка фінансування витрат на виконання НДР за рахунок державного бюджету становила 18,7% (у 2016р. – 11,4%). Найбільша частка витрат припадала на науково-технічні (експериментальні) розробки (38,4%), прикладні наукові дослідження становили  36,5%, фундаментальні – 25,1%.

Станом на 1 січня 2018р. в організаціях та підприємствах, які здійснювали наукові дослідження і розробки працювало 705 осіб. Серед виконавців НДР 449 дослідників, 132 техніки. У виконанні наукових досліджень і розробок брали участь 41 фахівець, що має науковий ступінь доктора наук, 124 фахівці – ступінь доктора філософії (кандидата наук).