Чисельність наявного населення Черкаської області на 1 січня 2020р., за оцінкою, становила 1192,1 тис. осіб. У міських поселеннях області проживало 678,7 тис. осіб, або 56,9% від загальної чисельності населення, у сільській місцевості – 513,4 тис. осіб (43,1%).

На формування чисельності вплинули процеси природного скорочення (на 12082 особи) та міграційного скорочення (на 2132 особи). У підсумку населення області впродовж 2019 року скоротилось на 14214 осіб.

Наслідком природного скорочення населення області стало перевищення в 2,6 раза кількості померлих над кількістю живонароджених. За рік в області народилось 7620 малюків та померло 19702 особи.