За даними Головного управління статистики у Черкаській області, у січні–вересні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 54,8 млрд.грн, що становить 2,9% від загального обсягу реалізації продукції промисловості по Україні.

У переробній промисловості реалізовано 86,1% загальнообласного обсягу, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11,9%, водопостачанні, каналізації та поводженні з відходами – 1,1%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 0,9%. З поміж видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 56,3% продукції області, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 9,0%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 4,9%, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 4,8%.

За інформацією Головного управління статистики в Черкаській області.