На початок 2018/2019 навчального року у Черкаській області налічувалось 577 денних закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 114,8 тис. учнів. Більшість шкіл (72%) розташовані у  сільській місцевості, тоді як частка учнів, які навчаються в них, становить 36%. Про це інформує Головне управління статистики в Черкаській області.

Серед денних закладів загальної середньої освіти нового типу налічується 7 гімназій та 8 ліцеїв, навчальну програму в яких освоюють 6,4 тис. школярів. У 205 навчально-виховних комплексах за загальноосвітніми програмами навчалося 17,0 тис.учнів.

У 2018р.  атестат про повну загальну середню освіту отримали 6,0 тис. випускників, з них 75 осіб склали іспити екстерном. Із золотою медаллю закінчили школу 135 дітей, зі срібною – 111.

Базову загальну середню освіту одержали 10,2 тис. випускників 9-го класу, з їх числа продовжили навчання в 10 класі 65,8% учнів.

Крім того, 261 особа здобуває освіту у вечірній школі.

Шкільний навчальний процес в області забезпечують 14,3 тис. учителів, з них 6,9 тис. – у міських поселеннях, 7,4 тис. – у сільській місцевості.