За даними Головного управління статистики у Черкаській області обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2019р. становив 358,9 млн.дол. США, або 1,0% від загального обсягу залучених інвестицій в економіку України  та у розрахунку на одну особу населення – 296,7 дол.

Прямі інвестиції надійшли від нерезидентів із 44 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 87,2% загального обсягу іноземного капіталу, належать: Беліз, Кіпр, Німеччина, Чехія, Франція, Іспанія.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства промисловості, у які залучено 82,2% загального обсягу.
У організації, що здійснюють операції з нерухомим майном спрямовано 7,8% прямих інвестицій, у підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 5,5%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,3%.