Останнім часом в Черкасах дискутують щодо правомочності не скликання сесій міської ради. Тож чи правомочним є «Не проведення» сесій протягом двох і більше місяців?

Відповідь на це запитання міститься у приписах ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно п.5 Ст. 46 Закону України про місцеве самоврядування, Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше, ніж один раз на місяць.

Згідно п.6 Ст. 46 Закону України про місцеве самоврядування У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради – секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради – відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом;

2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Згідно п.7 Ст. 46 Закону України про місцеве самоврядування, Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради – також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Згідно п.8 Ст. 46 Закону України про місцеве самоврядування, Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Згідно п.9 Ст. 46 Закону України про місцеве самоврядування, У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Згідно п.10 Ст. 46 Закону України про місцеве самоврядування Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Таким чином, більш як місячна перерва у  скликанні та проведенні сесій ПОЗА ЗАКОНОМ.

Наслідки порушення закону можуть бути різні. Якщо у результаті тривалого, протизаконного не розгляду на сесіях місцевої ради, наприклад, земельних питань цим будуть завдані збитки юридичним або фізичним особоам ( в т.ч. втрачена вигода), наявні підстави для відкриття кримінального провадження за ст.367 «Службова недбалість».

Адвокат Валерій Макеєв, “Адвокатське Бюро Валерія Макеєва”