Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у липні 2021р. становила 12 307 грн, що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн) і склала 98,9% до червня 2021р. та 122,3% до липня 2020р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність; транспорт; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань; виробництво автотранспортних засобів, причепів і   напівпричепів, інших транспортних засобів; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,2 – 2,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності; в діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг; текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 65% від середнього рівня по економіці.