Твердження ФДМУ, що відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» до середини 2019 року ДП «Енергоринок» має бути припинено не відповідають дійсності та не підтверджено жодним доказом. Вважають у ПАТ “Черкасиобленерго”.

Так, Законом «Про ринок електричної енергії» передбачає створення нової, більш конкурентної моделі ринку електроенергії в Україні.

Слід зазначити, що відповідно до п. 2 «Прикінцевих та перехідних положень» ЗУ «Про ринок електричної енергії» ДП «Енергоринок» має виконувати свої теперішні функції до 01.07.2019 – дати одночасного започаткування роботи балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг,  ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, а також двосторонніх договорів.

Згідно п. 15 «Прикінцевих та перехідних положень» ЗУ «Про ринок електричної енергії» Оптовий постачальник електричної енергії (ДП «Енергоринок») провадить діяльність до повного погашення своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.

Перехід на нову модель ринку електроенергії з 01.07.2019 буде являти собою реорганізацію ДП «Енергоринок» із створенням нових підприємств, які будуть правонаступниками останнього, але ні в якому разі це не призведе до припинення діяльності ДП «Енергоринок».

ПАТ «Черкасиобленерго» достовірно відомо, що на сьогоднішній день існують ряд розстрочок наданих ДП «Енергоринок» деяким енергопостачальним компаніям України до 2027 року, а саме:

–  ухвалою Господарського суду Запорізької області від 20.06.2012 у справі № 5009/761/12 ДП «Енергоринок» надано ВАТ «Запоріжжяобленерго» розстрочку погашення заборгованості в сумі 224 058 688,45 грн. до 2022 року рівними частинами по 1 915 031,00 грн.

– договором реструктуризації заборгованості від 11.07.2012 за № 8792/02 ДП «Енергоринок» надано ПАТ «Чернівціобленерго» розстрочку погашення заборгованості в сумі 194 157 060,88 грн. до 2027 року рівними частинами по 1 155 696,00 грн.

Станом на сьогодні між ПАТ «Черкасиобленерго» та ДП «Енергоринок» укладено низку розстрочок судових рішень по виплаті існуючої заборгованості за спожиту активну електричну енергію за попередні періоди, загальна сума виплат по яких становить 35 000 000.00 грн. щомісячно.

ПАТ «Черкасиобленерго» в повному обсязі виконує вищезгадані зобов’язання перед ДП «Енергоринок» на суму 35 000 000.00 грн..

Таким чином затвердження мирових угод та систематична оплата ПАТ «Азот» поточних платежів за спожиту електричну енергії дає та в подальшому дасть можливість проводити виплати з погашення існуючої заборгованості перед ДП «Енергоринок» відповідно до існуючих судових ухвал про розстрочення виконання рішень в повному обсязі.

Крім цього, ПАТ «Черкасиобленерго» на протязі тривалого часу неодноразово зверталось до ФДМУ щодо погодження укладення мирової угоди із ПАТ «Азот» та скликання Загальних зборів Товариства щодо її затвердження про що свідчить ряд відповідних листів. На сайті ПАТ «Черкасиобленерго» також була висвітлена інформація щодо намірів укладення мирової угоди. В період укладення мирової угоди ПАТ «Черкасиобленерго» заручилось підтримкою з боку губернатора Черкаської області, обласної ради Черкаської області, профспілки енергетиків Черкаської області, народними депутатами, які висловлювали однозначну позицію щодо необхідності та доцільності укладення мирової угоди із ПАТ «Азот», про що свідчать відповідні листи.

Однак ФДМУ було проігноровано дані листи, що призвело до штучного недоотримання значних сум коштів та відповідно чергових затримок у виплаті заробітної плати працівника  ПАТ «Черкасиобленерго».

Більш того, знаючи про укладення та направлення мирової угоди до суду на затвердження ще з березня 2018, будучи присутнім на ряді судових засідань з цього питання, ФДМУ тільки аж  у травні 2018 року висловив свою позицію щодо затвердження мирової угоди у своїх запереченнях. Дані обставини підтверджують те, що ФДМУ не висловлював заперечень щодо укладення та затвердження мирових угод на протязі тривалого часу.

Не можливо погодитись з твердженням ФДМУ і про те, що укладення мирової угоди з  ПАТ «Азот» необхідно було погоджувати з арбітражним керуючим Литвином В.В. у відповідності до вимог п. 13 ст. 13 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції що діяла до 19.01.2013).

Так, згідно п. 13 ст. 13 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції що діяла до 19.01.2013) керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо:

– передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як внеску до статутного капіталу господарського товариства або розпорядження таким майном іншим чином;

–  одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника;

– розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Таким чином дана норма Закону містить вичерпний перелік підстав при яких погодження з розпорядником майна укладення угод є обов’язковим.

Оскільки мирова угода не є правочином та за своїм змістом не зачіпає майнових прав ПАТ «Черкасиобленерго» і не передбачає одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, відповідно під час її укладення норми п. 13 ст. 13 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не застосовуються.

Наведені обставини спростовують факти викладені ФДМУ відносно ПАТ «Черкасиобленерго» на своєму сайті.