Дніпро – це головна водна артерія України, яка забезпечує питною водою 2/3 населення території нашої держави, у тому числі і деякі міста Черкащини. Багато років якість питної води потребує поліпшення, так як природна вода Дніпра забруднена хімічними сполуками: фенолом та важкими металами вище граничнодопустимих рибогосподарських нормативів (ГДК). А як відомо, рибогосподарські показники у порівнянні з іншими нормативами найбільш об’єктивно відображають якість природної води. Повідомив головний синоптик Черкащини Віталій Постригань.

У 1 кварталі 2019 року лабораторією гідрометеослужби в акваторії Кременчутського вождосховища в районі м. Черкаси було відібрано 12 проб води. В кожній пробі визначено більше 30 показників, що характеризують якість води.

Результати визначень показують, що феноли перевищують ГДК у 3-7 разів, концентрації важких металів (мідь, цинк, марганець) у 3-4 рази. Концентрації хрому шестивалентного – до 5 разів.

Варто наголосити, що на другому контрольному створі, який знаходиться 6 км нижче м. Черкаси, концентрації марганцю перевищували допустимі значення аж У 16 разів. У порівнянні із фоновим створом, який знаходиться на 2 км вище м. Черкаси, середні за квартал концентрації марганцю у створі нижче міста збільшилась більше ніж у 3 рази.

Наукові дослідження показали, що шкідлива дія токсичних речовин, які потрапляють у водойми, посилюється за рахунок так званого акумулятивного ефекту (прогресуюче збільшення шкідливих сполук у кожній наступній ланці трофічного ланцюга). Так, у фітопланктоні концентрація шкідливої сполуки часто виявляється в десятки разів вищою, ніж у воді, у зоопланктоні (личинки, дрібні рачки тощо) – у десятки разів вища, ніж у фітопланктоні, в рибі, яка харчується зоопланктоном, – ще в десятки разів вищою. А в організмі хижих риб (таких як щука чи судак) концентрація отрути збільшується ще в 10 разів і, отже, буде у 10000 разів вищою ніж у воді.

Саме тому, моніторинг забруднення поверхневої води Дніпра має важливе значення і повинен підтримуватись всіма органами влади як міста Черкаси, так і області. А скиди в річку повинні бути контрольованими і проходити якісну очистку.