У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5994,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,8% загальнодержавних вкладень. У розрахунку на одну особу освоєно 4904,7 грн капітальних інвестицій, повідомляє Головне управління статистики в Черкаській області.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,4% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких витрати у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби становили 56,4% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 36,9%. У житлове будівництво інвестовано 638,0 млн.грн (10,6% від загального обсягу).

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 7,6%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій, населенням на будівництво житла інвестовано 5,9%.

Найбільш активно освоювались капітальні інвестиції підприємствами м.Черкаси, де використано 27,9% усіх інвестицій області.

Серед видів діяльності найбільшу частку (36,4%) усіх капітальних інвестицій було освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Підприємствами промисловості вкладено 22,4% загальнообласного обсягу капітальних інвестицій.