Сьогодні виконком затвердив порядок надання подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини. Доповідаючи з цього питання, директор департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Олег Гудзенко пояснив, що зазначений  порядок визначає механізм надання за рахунок коштів міського бюджету подарункових наборів з дитячими речами першої необхідності мешканцям м. Черкаси при народженні дитини.

Гранична вартість подарункового набору не може перевищувати  дві тисячі гривень.

Подарункові набори видаються при народженні дитини одному з батьків, які постійно проживають з дитиною, та місце проживання яких зареєстровано у м. Черкаси.

У 2018 році подарункові набори видаються дітям, народженим після затвердження цього порядку.

Водночас Олег Гудзенко зауважив, що головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для придбання подарункових наборів, є департамент соціальної політики Черкаської міської ради.

Придбання товарів, що входять до складу набору, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених асигнувань та з урахуванням вимог Закону України «Про державні закупівлі».

 Під час вибору товарів, що входять до складу подарункового набору, перевага надається товарам вітчизняного виробництва.

Для отримання подарункового набору один з батьків дитини, місце проживання якого зареєстровано у м. Черкаси,
протягом 3 місяців з дати народження дитини звертається до департаменту соціальної політики
Черкаської міської ради та подає такі документи:

заяву на ім’я директора департаменту про видачу подарункового набору;

оригінал та копію документу, що посвідчує особу, довідки про присвоєння йому номера платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

оригінал та копію свідоцтва про народження дитини.