Згідно з п.2.1.15 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 312 (далі-Правила) зі змінами, Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним договором приєднання, зміст якого визначається оператором системи на основі типового договору, що є додатком 4 до Правил, оприлюднюється на офіційному веб-сайті оператора системи та укладається шляхом надання електропостачальником заяви-приєднання. Інформують у ПАТ “Черкасиобленерго”.

Пунктом 9.4 Договора електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії передбачено, що зміни (доповнення) до основної частини Договору (крім додатків) можуть бути внесені шляхом змін (доповнень) до публічного договору приєднання оператора системи, тобто шляхом поширення цих змін (доповнень) на всіх Постачальників за даним Договором.

Оператор системи розподілу повідомляє Вас про внесені зміні в абзац другий пункту 9.1 публічного договору, а саме:
«Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо протягом останнього місяця поточного року жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов».

Детальну інформацію можна переглянути у розділі Договірні відносини/Електропостачальнику на сайті Товариства.