Протягом січня-жовтня 2020 року послуги Черкаської обласної служби зайнятості отримували 223  внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них – 195 осіб мали статус безробітного.

За цей період Черкаська обласна  служба зайнятості працевлаштувала 46 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Станом на 1 листопада 2020 року статус безробітного мали 82 внутрішньо переміщені особи, з них 65 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 3356 грн).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (70%).

Вікова структура безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 26%, питома вага осіб віком до 45 років  – 38%,  старше 45 років – 36%.

Розподіл внутрішньо переміщених осіб за освітою є наступним: особи з вищою освітою  становлять 60%,   з професійно-технічною –27%, з початковою та середньою –13%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Професійна структура безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб наступна: 51% становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 37% – фахівці робітничих професій.

Відділ статистики та прогнозування ОЦЗ